व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

निशुल्क सीपमूलक तालिमकाे अन्तर्वार्ता मिति सारिएको सम्बन्धि सूचना ।

Download file

  • POPULAR TRAINING
निशुल्क  सीपमूलक तालिमकाे अन्तर्वार्ता मिति सारिएको सम्बन्धि सूचना ।