तालिम सम्बन्धि सूचना

SN Title File
1 ०७९/८० को आशयपत्र संसोधन सम्बन्धि सूचना |
2 आ.व ०७९/०८० को आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना । |
3 प्रशिक्षकको सूची (Roster) सम्बन्धि सूचना |
4 २०७९ बैशाख महिना देखि ऐ. असार मसान्त सम्म संचालन भएका तालिमहरु |
5 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कम्प्यूटर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
6 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने ब्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
7 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
8 अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना |
9 निशुल्क सीपमूलक तालिमकाे अन्तर्वार्ता मिति सारिएको सम्बन्धि सूचना । |
10 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना । |
11 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालन सम्बन्धी सूचना |
12 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
13 अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना |
14 गुलरीया नगरपालीका वडा न‌‍‍. ६, बर्दीयामा सन्चालन हुने Accountiong Application Operator तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
15 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने व्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
16 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने व्यूटिसियन तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
17 सैनामैना नगरपालीका वडा न‌‍‍. १ मा सन्चालन हुने केयर गिभर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
18 देवदह नगरपालीका वडा न‌‍‍. ७ मा सन्चालन हुने केयर गिभर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
19 निशुल्क आधारभूत तथा एडभान्स सीपमूलक तालिमकाे म्याद थप सम्बन्धि सूचना । |
20 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालन सम्बन्धी सूचना |