व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

तालिम सम्बन्धि सूचना

SN Title File
1 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कम्प्यूटर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
2 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने ब्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
3 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
4 अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना |
5 निशुल्क सीपमूलक तालिमकाे अन्तर्वार्ता मिति सारिएको सम्बन्धि सूचना । |
6 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना । |
7 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालन सम्बन्धी सूचना |
8 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
9 अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना |
10 गुलरीया नगरपालीका वडा न‌‍‍. ६, बर्दीयामा सन्चालन हुने Accountiong Application Operator तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
11 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने व्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
12 प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने व्यूटिसियन तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
13 सैनामैना नगरपालीका वडा न‌‍‍. १ मा सन्चालन हुने केयर गिभर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
14 देवदह नगरपालीका वडा न‌‍‍. ७ मा सन्चालन हुने केयर गिभर तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली |
15 निशुल्क आधारभूत तथा एडभान्स सीपमूलक तालिमकाे म्याद थप सम्बन्धि सूचना । |
16 निशुल्क सीपमूलक तालिम सन्चालन सम्बन्धी सूचना |