सूचना

SN Title File
1 आ. व. २०८०/८१ को लागि निःशुल्क सिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना |
2 आ. व. २०८०/८१ को लागि प्रशिक्षक सूचि (Roster) सम्बन्धी सूचना |
3 सूचिदर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना |
4 नमुना प्रमाण पत्र |
5 टेलिफोन नं. परिवर्तन भएको सूचना |
6 सिकर्मी तालिम रद्द गरिएको सूचना |
7 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना |
8 तालिम रद्द गरिएको सूचना |
9 प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना |
10 आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना |
11 प्रि बिड मिटिङ्ग सम्बन्धि सूचना |
12 तालिम माग गर्ने सूचना मुलक पत्र । |
13 आ. व. २०७९/८० को लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना! |
14 निःशुल्क एडभान्स कटाई सिलाई तालिमको लागि प्रशिक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना |
15 सुचना |
16 निःशूल्क आधारभूत तह र एडभान्स कटाई सिलाई तालिम सम्बन्धी सूचना |
17 आ.व ०७९/०८० को पुनः आशयपत्र सूचिकृत गरिएको सम्बन्धी संक्षिप्त सूची। |
18 वारिष्ट्रा तालिम संचालन गर्नको लागि प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको सूची (Roster) सम्बन्धी सूचना |
19 आशयपत्र सूचना सच्याईएको |
20 आशयपत्र पेश गरेका फर्म/कम्पनीहरुको प्रारम्भिक जाँचको नतिजा |