व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

सूचना

SN Title File
1 तेस्रो पटक प्रकाशन गरिएको प्रशिक्षककाे सूचि (Roster) सम्बन्धी सूचना |
2 प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको सूची (Roster)काे नतिजा सम्बन्धी सूचना |
3 सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७७ श्रावण देखि २०७८ असार सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण |
4 दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको प्रशिक्षककाे सूचि (Roster) सम्बन्धी सूचना |
5 प्रशिक्षककाे सूचि (Roster) सम्बन्धी सूचना |
6 प्राविधिक प्रस्ताबमा छनौट सम्बन्धी सूचना |
7 प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आसयको सूचना |
8 प्रस्ताव खरिद गर्ने संस्थाको योग्यताको बुँदा नं. झ र द संशोधन गरिएको सूचना |
9 अटोमोबाइल (अटोमेकानिकल) विषयको आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरीएको सूचना |
10 सिकर्मि विषयको संख्या सच्याईएको सूचना |
11 विद्युत जडान, ए.सी., फ्रिज मर्मत, Accounting Application Operator र केश कर्तन विषयको प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना |
12 अटोमोबाइलको (अटोमेकानिकल)मा आशयपत्र माग सम्बन्धी सच्याईएको सूचना |
13 अटोमोबाइलको (अटोमेकानिकल)मा आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना |
14 आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरीएको सूचना |
15 केश श्रृंगार र कटाई सिलाई विषयका तालिममा प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना |
16 आसयपत्र सूचिकृत गरिएको सूचना |
17 विभिन्न विषयको तालिम आवेदन फारम भरेका प्रशिक्षार्थीहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना |
18 निःशुल्क आधारभुत सीपमुलक तालिम संचालनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना |
19 नि:शुल्क आधारभुत सीपमूलक तालिम स‌न्चालन सम्बन्धी सूचना |
20 तालिमको आसयपत्र माग सम्बन्धी सूचना |