व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

गुलरीया नगरपालीका वडा न‌‍‍. ६, बर्दीयामा सन्चालन हुने Accountiong Application Operator तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली

Download file

  • POPULAR TRAINING
गुलरीया नगरपालीका वडा न‌‍‍. ६, बर्दीयामा सन्चालन हुने Accountiong Application Operator तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली