व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

अपडेट

निःशूल्क आधारभूत तह र एडभान्स... |
प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको यो... |
प्रशिक्षकको सूची (Roster) सम्बन्धि... |
२०७९ बैशाख महिना देखि ऐ. असार मसान्... |
प्रशिक्षककाे सूची (Roster) मा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम |
प्राविधिक प्रस्ताबको नमुना फाराम |
sss |
आ. व. २०७९/८० को लागि यस प्रतिष्ठान... |

टिम

श्री उर्मिला गुभाजु
कार्यकारी निर्देशक
९८५७०८७१३८
श्री सुमन पन्थ
शाखा अधिकृत
श्री बलराम मिश्र
सुचना अधिकारी
९८५७०६१०००
श्री कृष्ण प्रसाद देबकोटा
नायब सुब्बा
९८५७०७७५१९
श्री दिपक नेपाली
लेखापाल
९८५७०३७१०४
श्री भोजराज न्यौपाने
कम्प्यूटर अपरेटर
९८५७०१६०१७
श्री नारायण बहादुर गोदार
ह‍.स.चा.
९८४१५६७८४६
श्री सावित्री खाती
कार्यालय सहयोगी
९८४७०३७९५५
श्री लक्ष्मी सुनार
कार्यालय सहयोगी
९८११५३९६९२
श्री अमृत अर्याल
कार्यालय सहयोगी
९८४०२३०५६३