अपडेट

तालिम माग गर्ने सूचना मुलक पत्र । |
आ. व. २०७९/८० को लागि प्राविधिक र आर्थिक... |
RFP DOCUMENT F/Y 2079/80 |
०७९/८० को आशयपत्र संसोधन सम्बन्धि स... |
आ.व ०७९/०८० को आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना । |
प्रशिक्षककाे सूची (Roster) मा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम |
sss |
आ. व. २०७९/८० को लागि यस प्रतिष्ठानमा का... |
Avatar

श्री उर्मिला गुभाजु

कार्यकारी निर्देशक

९८५७०८७१३८

टिम

Avatar

श्री उर्मिला गुभाजु

कार्यकारी निर्देशक

९८५७०८७१३८

Avatar

श्री सुमन पन्थ

शाखा अधिकृत

Avatar

श्री बलराम मिश्र

सुचना अधिकारी

९८५७०६१०००

Avatar

श्री कृष्ण प्रसाद देबकोटा

नायब सुब्बा

९८५७०७७५१९

Avatar

श्री दिपक नेपाली

लेखापाल

९८५७०३७१०४

Avatar

श्री भोजराज न्यौपाने

कम्प्यूटर अपरेटर

९८५७०१६०१७

Avatar

श्री नारायण बहादुर गोदार

ह‍.स.चा.

९८४१५६७८४६

Avatar

श्री सावित्री खाती

कार्यालय सहयोगी

९८४७०३७९५५

Avatar

श्री लक्ष्मी सुनार

कार्यालय सहयोगी

९८११५३९६९२

Avatar

श्री अमृत अर्याल

कार्यालय सहयोगी

९८४०२३०५६३